Articolul 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.025/2011/16/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525

ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.155/868/2016) Prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol 1. Fertilizat 2. Arat 3. Discuit sau grăpat 4. Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 783.838 din 9.08.2019, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu. (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

Sep 10, 2017 · Ordin M.A.I. nr-112-2014 mod. OMAI 87 din 2010 prestari servicii 1. ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările și 2 days ago · Ministerul Sănătății a stabiliat criteriile de identificare a pacienţilor infectați cu noul coronavirus, dar şi cele de externare în cazul acestora. Ordinul a fost publicat joi în Monitorul Oficial. La nivelul unităţilor sanitare diagnosticarea virusului SARS-CoV-2 se realizează conform Oct 27, 2014 · Unghiuri definitie, notatie, elemente, unghi nul, cu lat. in prelungire, interior, exterior TEORIE iar originea comună celor două laturi se numeşte vârful unghiului.

După unele surse, la 1340 (1344 sau 1348, după alte surse), regele Angliei, Eduard al III-lea, a înființat celebrul Ordin al Jartierei. Acest Ordin se acorda și se acordă în continuare de către suveranii aflați pe tronul Marii Britanii persoanelor ca

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.155/868/2016) Prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol 1. Fertilizat 2. Arat 3. Discuit sau grăpat 4. Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 783.838 din 9.08.2019, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu. (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale (Visited 9.748 times, 1 visits today) Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția tuturor celor interesați „Lista